top of page

DIN MILJÖ
ÄR VÅR MILJÖ

Trivsam fastighetsmiljö

” Det första som möter era hyresgäster och boende är miljön i och kring er fastighet. Vi ser till att hålla alla fastighetsmiljöer rena, prydliga och välmående. Med specialiserad personal inom varje område säkerställer vi att er miljö håller högsta möjliga nivå."

TidX Förvaltning - Trivsam fastighetsmiljö
TidX - Snabb hjälp till hands

VI ARBETAR EFTER
ISO-STANDARD

Vi arbetar efter ISO 9001 (kvalité), 1400(miljö) och 45001 (arbetsmiljö).

SKÖTSEL AV UTEMILJÖ

Vi håller er utemiljö ren och prydlig - i topptrim - hela året runt.

FASTIGHETSTVÄTT

Taktvätt, fasadtvätt, rengöring av avfallsutrymmen, klottersanering och miljövänlig bekämpning av ogräs på hårdgjorda markytor.

MARKSERVICE

Vi tar oss an mindre åtgärder för att minimera skaderisker och ser till att era ytor ser rena och prydliga ut. Vi lagar potthål, riktar stolpar, justerar marksten m.m.

LOKALVÅRD

Tillsammans med våra samarbetspartners utför vi löpande städning av era allmänna ytor, inomhus & utomhus, för att skapa en trivsam fastighetsmiljö.

bottom of page