DIN MILJÖ
ÄR VÅR MILJÖ

Trivsam fastighetsmiljö

” Det första som möter era hyresgäster och boende är miljön i och kring er fastighet. Vi ser till att hålla alla fastighetsmiljöer rena, prydliga och välmående. Med specialiserad personal inom varje område säkerställer vi att er miljö håller högsta möjliga nivå."

TidX Förvaltning - Trivsam fastighetsmiljö
TidX - Snabb hjälp till hands
Best Quality Tag

VI ARBETAR EFTER
ISO-STANDARD

Vi arbetar efter ISO 9001 (kvalité), 1400(miljö) och 45001 (arbetsmiljö).

SKÖTSEL AV UTEMILJÖ

Vi håller er utemiljö ren och prydlig - i topptrim - hela året runt.

LOKALVÅRD

Tillsammans med våra samarbetspartners utför vi löpande städning av era allmänna ytor, inomhus & utomhus, för att skapa en trivsam fastighetsmiljö.

Vi hjälper också till med kontors- och flyttstäd för era hyresgäster.

FASTIGHETSTVÄTT

Taktvätt, fasadtvätt, rengöring av avfallsutrymmen, klottersanering och miljövänlig bekämpning av ogräs på hårdgjorda markytor.

MARKSERVICE

Vi tar oss an allt som har med era markytor att göra; omläggning, nyanläggning, dränering, förhindra skaderisker mm. Inget är för stort, inget är för litet.