top of page

FÖR DIG SOM BOR HOS OSS

Här hittar du tips & råd om ditt boende

För att underlätta ditt boende och också skapa varaktig trivsel för alla har vi här samlat information som är bra för dig att vet när du bor hos oss.
Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Autogiro

Autogiro

Att betala med autogiro är ett smidigt sätt att betala sina räkningar. Alla våra hyresgäster kan betala med autogiro, då dras hyran automatiskt varje månad från ditt konto. Inga extra avgifter tillkommer.

Kom igång med autogiro
Du startar autogiro genom att skicka in en blankett för medgivande till oss. Ditt medgivande gäller till dess du säger upp det hos din bank, eller tills ditt hyresavtal upphör.

KLICKA här för att hitta blanketten för autogiro

Du får hyresavierna kvartalsvis, via mail, en separat för varje månad. Du får dem hemskickade även när du har autogiro. Det enda du behöver se till är att det finns pengar för hyran på ditt bankkonto på förfallodagen.

Blanketten skickas till: info@tidx.se 

 

Alternativt till:
TidX Förvaltning
Ragnar Thorngrens gata 8
431 45 Mölndal

 

Vid frågor:
Kontakta din hyresadministratör – kontaktuppgifter finns på din hyresavi.

Barnvagnar

Det finns speciella barnvagnsrum i några av våra hus. Om det saknas ett barnvagnsrum ska barnvagnen förvaras i ditt förråd eller inne i bostaden.


För allas säkerhet är det förbjudet att förvara barnvagnar i trapphusen. Börjar det brinna i huset kan barnvagnarna hindra utrymning eller vara i vägen för räddningstjänsten. Det är dessutom en brandrisk.

Brand

En lägenhetsbrand kan orsakas av vardagliga saker som till exempel rökning, en glömd platta på spisen eller levande ljus. Eftersom en brand snabbt kan sprida sig gäller det att agera direkt. Tänk igenom före hur du ska bete dig och ta dig ut vid händelse av brand.

Grundreglerna om det börjar brinna är:
• Rädda
• Varna
• Larma
• Släck

Om du inte kan släcka branden själv:
• Ta dig själv och andra människor ut ur bostaden och stäng dörren efter dig.
• Ring 112 för att larma räddningstjänsten.
• Stäng dörren till det rum som brinner.

Om det börjar brinna någon annanstans i huset än den bostad du är i:
• Håll ytterdörren stängd och stäng fönster och balkongdörrar.
• Ring 112 för att larma räddningstjänsten.
• Om du behöver hjälp att ta dig ut, påkalla uppmärksamhet av räddningstjänsten.

Den här utrustningen rekommenderas alla ha hemma för att rädda liv:
• Brandvarnare – släcker inga bränder
• Brandfilt
• Handbrandsläckare, med minst 6 kg pulver

Brandvarnare

Brandvarnare räddar många liv. Brandvarnaren som TidX har monterat inne i din lägenhet tillhör fastigheten. Ditt ansvar är att regelbundet tillse att den fungerar som den ska och även regelbundet rengöra den från smuts och damm.

Frågor och svar:

Hur rengör jag brandvarnaren?
Ta ner brandvarnaren och dammsug den försiktigt.

Hur testar jag brandvarnaren?
Att kontinuerligt kontrollera så att brandvarnaren fungerar är viktigt. En brandvarnare reagerar inte på värme så du måste göra kontrollen med rök. Göra detta genom att blåsa ut ett stearinljus vid brandvarnaren. Den fungerar om brandvarnaren börjar tjuta. Gör detta test minst en gång per år.

 

Ska jag byta batteri?
Hyresgästen har ansvaret att byta batteri. Vi rekommenderar ett 9 volts batteri. Det är bra att byta batteri en gång per år. Om brandvarnaren inte fungerar, trots att du bytt batteri, kontakta Serviceanmälan på 031-70 70 799, så kommer vi och sätter upp en ny brandvarnare.

 

På vissa brandvarnare går det inte att byta batteri. Om en sådan slutar att fungera, kontakta Serviceanmälan på 031-70 70 799 så byter vi ut hela brandvarnaren.

Vad gör jag om jag inte har en brandvarnare hemma?
Kontakta vår Serviceanmälan på 031-70 70 799, så kommer fastighetsskötaren och sätter upp en åt dig.

Bredband och kabel-tv

Utbudet av bredband och kabel-TV varierar beroende på område. På anslagstavlan finns oftast information om vilken leverantör som gäller din fastighet. Din leverantör kan informera om vilken utrustning som krävs och vilka olika alternativ du kan välja mellan. Om något krånglar kontaktar du din leverantör direkt.

Byta propp i elskåp

Det är hyresgästens ansvar att byta proppar om strömmen har gått.

Byte av lägenhet

Hyresgästen kan i vissa fall ha rätt att lämna över sin hyresrätt för att genom byte förvärva en annan permanent bostad.

För att erhålla tillstånd för ett byte krävs:
• Att alla berörda hyresgäster har fått samtycke från sina respektive hyresvärdar eller att ett tillstånd angående överlåtelsen från hyresnämnden har lämnats.
• Att du har ett förstahandskontrakt på din lägenhet.

Blankett - Ansökan om lägenhetsbyte

Blankett - Ansökan om lägenhetsbyte, 3-partsbyte

Den nya hyresgästen måste godkännas
För att vi ska kunna godkänna ett lägenhetsbyte krävs att du som hyresgäst har giltiga skäl för bytet och att inga andra särskilda skäl talar emot bytet. Det krävs också att den nya avsedda hyresgästen uppfyller våra krav på inkomst, denne får inte heller ha några betalningsanmärkningar och inte ha misskött sitt tidigare boende.

 

Om den du vill byta bostad med inte är känd för oss sedan tidigare ska intyg från arbetsgivare eller annat som styrker inkomsten bifogas ansökan. Innan bytet kan genomföras måste också en besiktning av lägenheten ske och om några skador förekommer måste de regleras innan bytet genomförs.

Särskilda skäl för flera byten
Om du fått din nuvarande hyresrätt genom ett tidigare direktbyte krävs särskilda skäl för att du ska kunna få ett ytterligare ett nytt tillstånd till byte inom en snar framtid.

 

Ansökningsblankett
När du hittat någon du vill byta bostad med fyll i blanketten och skicka in den till oss. Både du och den du vill byta med måste signera blanketten.

 

Handläggningstiden för ett byte är ca två månader.

Cyklar och cykelrum

Din cykel ska parkeras i cykelställen som finns utanför ditt hus eller i cykelrum om detta finns i fastigheten. De cyklar som är förvarade i cykelrummet och cykelstället ska vara hela och fungerande.

 

Som hyresgäst har du endast rätt att förvara en cykel, övriga cyklar ska placeras i eget förråd. För allas säkerhet är det förbjudet att ställa cyklar i trapphusen. Om det börjar brinna kan cyklarna vara i vägen för utrymning eller hindra Räddningstjänsten, dessutom så är det en brandrisk. Vi sätter upp information i ditt trapphus i god tid före vi rensar bort trasiga cyklar.

Dödsfall

Vid dödsfall gäller endast en månads uppsägningstid, om lägenheten sägs upp inom en månad från dödsdatumet. I övriga fall är det tre månaders uppsägningstid som gäller. Dödsboet säger upp hyreskontraktet och bifogar ett dödsfallsintyg. Om du som sammanboende vill bo kvar ska du kontakta hyresadministratören för att skriva om kontraktet.

Om du har frågor, kontakta vår hyresadministratör.

El

Du måste teckna ett eget el-abonnemang för din lägenhet. Ta kontakt med valfri elleverantör för mer information.

Flytta in

Inflyttningsdag och besiktning
Vi besiktigar lägenheten innan du flyttar in. Du får tillgång till lägenheten tidigast klockan 12:00 på den dagen hyresavtalet börjar gälla. Om den 1:e i månaden är en lördag, söndag eller annan helgdag får du tillträde den första vardagen därefter.

 

Nycklar
Nycklar får du antingen på vårt kontor, av den tidigare hyresgäst eller av vår fastighetsskötare. Du får mer information om vad som gäller i just ditt område när du skriver kontraktet hos oss.

 

Städning av lägenheten
Om lägenheten inte är regelrätt städad när du flyttar in ska du direkt kontakta Hyresadministratören.

 

Hyra bilplats
Vill du hyra en bilplats i området så hör av dig till info@tidx.se

 

Tidigare inflyttning
Om du avtalat med avflyttande hyresgäst om att få tillträde på annan tid än tillträdesdagen är du själv ansvarig för att städningen av bostaden är godkänd.

 

Som avflyttande hyresgäst ska du vara medveten om att det är du som har ansvar för lägenheten så länge hyresavtalet fortgår.

 

Kom ihåg innan flytten:
• Att göra en adressändring
• Att teckna nytt elavtal
• Att teckna hemförsäkring
• Att begära flyttning av telefonen, bredband och tidning

Välkommen till oss som hyresgäst!

Flytta ut

Här nedan har vi plockat ihop några tips på hur du gör din flytt så enkel som möjligt.

 

Besiktning
Vid uppsägning blir du kontaktad av oss för tidsbokning av avflyttningsbesiktning. Du får en särskild uppsägningsbekräftelse där information finns om hur du bokar en besiktning. Allt som hör till lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen, till exempel dörrar och hatthylla. All utrustning som du själv installerat eller tagit över från en tidigare hyresgäst ska tas bort. Det gäller även om du installerat en diskmaskin själv. Då ska du återställa köksskåpet och tillse att vattenförsörjningen är ordentligt stoppad. Besiktningsmannen kontrollerar bostaden för att se efter skador och onormalt slitage. Eventuella kostnad för onormalt slitage betalas eller åtgärdas av hyresgästen.

 

Avflyttning
Lägenheten ska lämnas senast kl 12:00 dagen efter den dag hyresavtalet upphör att gälla. Om det är en lördag, söndag eller helgdag kan du flytta ut första vardagen därefter.

 

Flyttstädning
Lägenheten ska städas ordentligt innan du flyttar. Om slutstädningen skulle vara undermåligt gjord kan du bli skyldig att betala en tillkommande städavgift.

 

Återlämna alla nycklar
Alla nycklar som hör till lägenheten och övriga utrymmen ska lämnas tillbaka. Detta gäller också de eventuella nycklar som du själv låtit tillverka och betalat för.

 

Flyttransport och grovsopor
Om du vill ha information om vad som gäller för bilkörning och grovsopor i området, kontakta vår personal via Serviceanmälan.

 

Att tänka på innan flytten
• Gör en adressändring
• Om du har e-faktura eller autogiro hos oss, cancellera detta hos din bank
• Överför din hemförsäkring till ditt nya boende
• Flytta även din telefon, bredband och tidningsprenumeration

 

Vi önskar dig lycka till med flytten och ditt nya boende!

Förråd

Förvara inte stöldbegärliga ägodelar i ditt förråd. Fastighetsägaren har inget ansvarar för egendom förvarad i förrådet. Vad som är stöldbegärlig egendom kan du läsa om i din hemförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag vid skada eller stöld.

 

Du får inte förvara gastuber, gasol, bensin, lättantändliga eller explosiva medel i ditt förråd. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information om hur dina saker ska förvaras.

Garage och p-plats

Om du söker bilplats ber vi dig kontakta vår hyresadministratör på info@tidx.se. Även du som inte är hyresgäst hos oss är välkommen att söka.

De bilar som står parkerade på fastighetsägarens p-platser ska vara registrerade och i körbart skick.

 

Vilken typ av bilplatser har ni?
Det varierar mellan fastigheterna, vi har flera olika typer av bilplatser. Det kan vara inomhus, utomhus, kall- och varm garage, utomhus med tak eller med bur. Vi har både för bil och MC.

 

Får jag köra bil inne på gården?
Vid till exmpel ut- och inflyttning kan det ibland kan vara tillåtet att köra in på gården. Kontakta oss för att få information om vad som gäller i ditt område.

 

Vad gör jag om någon står på min plats?
Du får bara parkera på den plats du hyr. Om någon annan parkerat på din plats kontaktar du först parkeringsbolaget som ansvarar för din parkering. I andra hand kontaktar oss. Meddela registreringsnumret på fordonet som har parkerat på din plats.

 

Jag är inte hyresgäst hos er, kan jag ändå hyra en bilplats?
I mån av plats kan också du som inte har ett bostadskontrakt hos oss hyra en bilplats. Det tillkommer, i enlighet med mervärdesskattelagen, en moms (25 procent) på hyran av parkeringsplatsen.

Blankett - Uppsägning av garage/p-plats

Grillning

Under sommarsäsongen är det populärt att grilla. Det är förbjudet att grilla med öppen låga på balkongen eller uteplatsen i flerfamiljshus. Däremot är det tillåtet att grilla med elgrill – förutsatt att dina grannar inte störs av oset – eller att grilla på anvisade grillplatser i ditt område.

Hemförsäkring

Att skaffa en hemförsäkring är en av de viktigaste sakerna att göra när du flyttar till en lägenhet, för din egen trygghet.

 

Fastighetsägarens försäkring täcker inte din egendom. Oavsett om det gäller brand, ekonomiska förluster vid inbrott, vattenskada eller om något inträffat där du blivit skadeståndsskyldig kan en egen hemförsäkring skydda dig. Om något inträffar i din bostad så kontakta alltid ditt försäkringsbolag.

 

Exempel på situationer då det är bra att ha en hemförsäkring:
• Vi ordnar inte med ersättningsbostad vid en lägenhetsbrand, eller ersätter dina saker. Detta sker via ditt försäkringsbolag.
• Om det inträffar en översvämning i ditt källarförråd får du ersättningen från din hemförsäkring.

Hiss

Om hissen i ditt hus inte fungerar, ring det telefonnummer som står i hissen eller 031-707 07 99.

Hyresförhandling

Hyrorna förhandlas mellan Fastighetsägaren (eller oss som ombud) och Hyresgästföreningen.

 

Din hyra kan förändras på följande sätt:
• Genom en generella hyresförhandling som oftast sker en gång om året och som främst beaktar den allmänna kostnadsutvecklingen.
• Via bruksvärdering, där objektet jämförs med andra fastigheter i samma område och med jämförbar standard. Denna värdering görs när någon av parterna begär detta.
• Vid åtgärder som höjer standarden – oftast kräver detta ett godkännande av hyresgästen.

Hyresinbetalning

Hyran ska betalas i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Hyresavierna får du kvartalsvis via mail – en för varje månad.

 

Var noggrann med OCR-numret
Vid inbetalning via internet; se till att OCR-raden blir korrekt. OCR-numret är olika för varje månadsinbetalning!

 

Om du inte fått någon hyresavi
Kontakta din hyresadministratör direkt om du inte fått någon avi. Trots detta är du skyldig att betala hyran.

 

Om du inte betalar i tid
Se alltid till att betala hyran i tid. Om vi inte får in hyran i tid, efter en påminnelse, lämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande och avhysning vilket kan innebära att du bland annat får en betalningsanmärkning och/eller förlorar ditt hyreskontrakt.

 

Frågor och svar

 

Vad händer om jag betalar min hyra några dagar för sent?
Om du betalar hyran för sent får du betala en påminnelseavgift på nästa hyresavi.

 

Jag har inte fått någon hyresavi, måste jag ändå betala min hyra?
Ja, du är skyldig att betala hyran även utan avisering, enligt undertecknat avtal.

 

Vad händer om jag inte betalar min hyra?
Vi skickar ut ett inkassokrav. Om hyresgästen därefter inte betalar skickas ärendet vidare till Kronofogden för avhysning.

 

Jag ska resa bort och har inte fått avin för nästa månad. Hur gör jag då?
Använd förra månadens OCR-nummer. Vi justerar beloppet till rätt månad efter avisering och inbetalning.

Lekplatser

Anmäl om något är trasigt eller felaktigt på lekplatsen i ditt område, det är viktigt för allas säkerhet. Du anmäler felet till Serviceanmälan alt på telefon 031-707 07 99.

Lägenhetsnummer

Uppge alltid vårt lägenhetsnummer när du är i kontakt med oss. Detta hittar du på din hyresavi samt ditt kontrakt.

Nationella lägenhetsregistret
Staten har infört ett nationellt lägenhetsregister. Enligt ett generellt mönster får varje lägenhet ett unikt nummer för sin lägenhetsadress. Systemet gör att man är folkbokförd i sin lägenhet och inte bara på sin gatuadress. Detta nummer är fyrsiffrigt och används i kommunikation med myndigheterna.

Namnbyte på dörren

Kontakta Serviceanmälan om du vill byta namn på dörren eller lägga till ett extra namn. Vi fixar en riktig namnlapp åt dig, det ser bättre ut än handskrivna lappar. När vi lägger till ett extra namn på dörren innebär inte det att den personen skrivs med i kontraktet.

Nycklar

Vi kan beställa nya nycklar vid händelse att du tappat bort dina nycklar. Kontakta Serviceanmälan alt på telefon 031-707 07 99. Du får själv betala för de nya nycklarna till ett självkostnadspris. Du blir själv ersättningsskyldig om det skulle det fattas en nyckel vid avflyttning.

Parabolantenn

Du måste ansöka om ett skriftligt tillstånd hos Serviceanmälan. om du vill sätta upp en parabolantenn. Om du inte har det så är det förbjudet att ha en parabolantenn uppsatt. Den måste vara korrekt uppsatt, risken finns annars att den ramlar ner och i värsta fall skada någon. Tänk också på att det finns risk för läckage vid uppsättningen som kan skada fastigheten eller hindra räddningstjänsten vid utryckning.

Persienner

Persienner är hyresgästens egendom och inte standard i fastigheten. underhåll och reparationer sköter du därför själv.

Personuppgifter

De personuppgifter vi inhämtar är endast de som är nödvändiga för administration och formulering av hyresavtal. Dessa hanteras enligt PUL (Personuppgiftslagen).

Rökning

Det är rökförbud i samtliga allmänna utrymmen så som entréer, tvättstugor, källare och garage inom fastigheten. Detta av hänsyn till brandsäkerhet och allergiker. Du bestämmer själv hur du vill göra i din egen lägenhet, med undantag för de rökfria boendemiljöerna. På balkonger och uteplatser är rökning tillåtet. Visa alltid hänsyn – tänk på att tobaksrök kan upplevas som besvärande av dina grannar.

 

Om inget annat anges i ditt kontrakt är det tillåtet att röka i lägenheten. När du flyttar ska din lägenhet vara fri från röklukt och missfärgning. Om lägenheten är rökskadad kan du bli ersättningsskyldig.

 

Tänk på:
• Ta hänsyn mot andra omkring när du röker.
• Kasta inte fimpar från din balkong.

Separation

Hela avtalet förfaller om någon av parterna säger upp sin del av avtalet vid en separation. Den andre kan ha rätt att överta avtalet ensam. Förutsättningen är att hen kan godtas som ensam hyresgäst, till exempel att ensam klara att betala hyran. Hen behöver också styrka med personbevis för att bevisa att hen har varit folkbokförd på adressen under minst ett år.

 

Uppsägningstid
Tre månaders uppsägning gäller för den avflyttande parten.

 

Tvist löses av Tingsrätten
Bestämmelser som gäller mellan sambor och makar vid separation finns reglerat i lagen. Kommer parterna inte överens om vem som ska få bo kvar i lägenheten så löses tvisten genom vända sig till en bodelningsförrättare vid Tingsrätten. Fastighetsägaren kan inte lösa denna tvist. Huvudregeln säger att den parten som har mest behov av lägenheten ska tilldelas den.

Serviceanmälan

Personalen hos oss har alltid på sig ”TidX-kläder” och kan uppvisa TidX egen legitimation.

 

Dessvärre händer det ibland att ohederliga personer ringer på hos våra hyresgäster och säger sig vara personal från oss. Därför är det viktigt att du kontrollerar att personen är den hen utger sig för att vara, om du är osäker kontakta oss. Du kan ringa till vår serviceanmälan 031-707 07 99 och be dem kontrollera att personen arbetar hos oss. Släpp inte in någon i din lägenhet förrän du är helt säker på vem personen är.

Skadedjur och ohyra

Om du upptäcker skadedjur i din lägenhet kontakta Serviceanmälan omgående.

Skötsel och underhåll

Du har själv ansvaret för att den lägenhet du bor i sköts om ordentligt. Nedan följer några tips på hur du vårdar din bostad.

 

• Torka bort fett och smuts från spishällen och ugnen så att inte fettet bränns fast. Kom också ihåg att städa bakom spisen.
• Gör rent avloppet emellanåt för att minska risken för stopp. Spola inte ner saker som kan orsaka stopp.
• Behandla dina golv försiktigt, dammsug i första hand. Golven kan torkas ibland med en lätt fuktad trasa, använd inga starka rengöringsmedel.
• Tapeter med en plastyta kan du torka av försiktigt med en fuktig trasa. Övriga tapettyper ska endast dammtorkas.
• Torka av ventilationsdonen och diska eventuella galler emellanåt.
• Kökets fläkt, filter och ventiler ska hållas rena, fettansamlingar ökar brandrisken.

Snöröjning

Gångar, garage ned- och uppfarter, parkeringar och alla infartsvägar snöröjs av oss. Det är ditt ansvar att röja snön på själva parkeringsplatsen som du hyr.

Sopor och avfall

Du är själv ansvarig för ditt avfall och att källsortera ditt skräp på rätt sätt.

 

Här kan läsa mer vad som gäller generellt på din ort.

Batterier
Det finns en särskild batteriholk för alla vanliga hushållsbatterier, men också leksaks-, mobiltelefon-, apparatbatterier och knappceller (i till exempel klockor, hörapparater), och blybatterier. Sådant som bilbatterier lämnas till återförsäljare eller till närmaste miljöstation. Alla apparater med inbyggda batterier samlas in som el-avfall. läs mer på på www.batteriinsamlingen.se.

 

Elektronik
Produkter med sladd och batteri. El- och batteridrivna handverktyg och hushållsapparater, IT-, telekom- och kontorsutrustning.

 

Farligt avfall
Farligt avfall lämnas på ortens återvinningscentraler och miljöstationer. Hit räknas till exempel spillolja, färg, färgrester och oljor, lim, glykol, hushållskemikalier, lösningsmedel, bilbatterier, lysrör och glödlampor. Spola aldrig ner flytande miljöfarligt avfall i toaletten eller i vasken, det kan orsaka skada, släng det inte bland Restavfall/hushållsavfall.

 

Glasförpackningar
Sortera färgat och ofärgat glas i olika behållare. Du slänger inte sådant som dricksglas, porslin, fönsterglas, speglar, kristall och vaser här. De ska sorteras som restavfall/hushållsavfall.

Hushållsavfall/restavfall
Har du inte ett separat kärl för matavfall där du bor ska matavfallet slängas här. Också sådant som till exempel hushållspapper, tepåsar, tamponger/bindor, blöjor, dammsugarpåsar, diskborstar, porslin, snus och fimpar, blommor och blomjord.

 

Matavfall
I vissa fall finns särskild sortering av matavfall. Då använder du endast de papperspåsar du fått som är till matavfall. Det är exempelvis frukt, grönsaker, kött, fisk och kaffesump som slängs här. Finns ingen separat sortering av matavfall i din fastighet slängs matavfallet bland restavfallet. OBS! Släng inte plastpåsar i matavfallet eftersom detta försvårar återvinningen.

 

Metallförpackningar
Hit hör sådant som konservburkar, metallock, kaviartuber och andra typer av tuber, aluminiumformar, aluminiumfolie, rör för brustabletter och kapsyler. Ta alltid bort plastlock och sortera dessa i plastförpackningar.

 

Pappersförpackningar
Förpackningarna ska rengöras och sköljda när du slänger dem. Här slänger du tomma mjölk-, fil-, flingor-, pizza- och juiceförpackningar, papperskassar, äggkartonger, toa- och hushållsrullar med mera.

 

Plastförpackningar
Förpackningarna bör vara torra och rena när de slängs. Här slänger du både hård- och mjukplast. Till plast räknas tvål- och schampoflaskor, diskmedelsflaskor, glasslådor, margarinaskar, kesoburkar, dunkar, plastlock och läsk- eller saftflaskor. Också all typ av mjukplast så som plastpåsar, plastfolie och tandkrämstuber.

 

Tidningar och papper
Här ska du slänga dagstidningar, tidskrifter, reklamblad, kataloger, kuvert och skrivpapper. Fönsterkuvert läggs här endast om du river bort fönstret och alla klistriga flikar, om inte så slängs de i restavfallet/hushållsavfallet. Papperskassar sorteras som kartong.

 

Wellpapp
Sortering för förpackningar av wellpapp (som känns igen på det vågiga mellanskiktet). Dock inte plastbelagd kartong eller vaxad wellpapp.

Stopp i avlopp

Spola inte ner saker i avloppet, så som blöjor, matolja eller tops, det kan orsaka stopp i avloppet. För att undvika detta bör golvbrunnen rensas med då och då. I nyare hus finns ofta en insats i golvbrunnen, som är smidig och enkel att lyfta upp och rengöra. Har det blivit stopp i avloppet och det inte löser sig, kontakta Serviceanmälan.

Söka lägenhet

Våra lägenheter hyrs ut via Boplats Göteborg. Registrera dig hos dem för att söka lägenhet hos oss.

 

Vi går dels på tiden som du stått anmäld som sökande samt våra egna krav nedan;
• För att få teckna ett hyresavtal måste du fyllt 18 år.
• Den sökande måste ha en fast bruttoinkomst på minst 3 gånger årshyran på den aktuella lägenheten. Fast inkomst är inkomst av arbete, även visstidsanställning, pension, studiemedel, arbetslöshetskassa, sjukersättning, aktivitetsersättning.
• Sökande får inte ha några betalningsanmärkningar.
• Antalet personer som ska bo i lägenheten måste vara passande för lägenhetens storlek.
• Hyresgästen ska vara folkbokförd i lägenheten och den upplåts som huvudsaklig bostad till hyresgästen.

Intresseanmälan - Anmälan Bostadskö TidX

Tapetsering och målning

Innan du börjar att måla eller tapetsera ta kontakt med din fastighetsvärd via Serviceanmälan alt på telefon 031-707 07 99.

 

Alla arbeten i lägenheten, såsom målning och tapetsering, måste utföras på ett fackmannamässigt sätt. Välj färger och tapeter som är allmänt accepterade. Du kan bli ersättningsskyldig för återställning av lägenheten om du väljer för extrema färger eller om arbetet inte är fackmannamässigt gjort. Om ett arbete beställts av oss får du ingen hyresreduktion under tiden renoveringen pågår.

Trappuppgång

Att förvara saker i trapphuset är inte tillåtet. Vare sig det gäller sopor, barnvagnar, cyklar eller dörrmattor. Alla utrymmen ska hållas fria för räddningstjänsten, städpersonal och tidningsbud. Det är dessutom en brandrisk. Städningen utförs på miljövänligt vis, vilket gör att det oftast är helt doftfritt.

Trivsel i ditt boende

Förutsättningen för att trivas som hyresgäst är att vi visar hänsyn och kommer överens med grannar och andra i din närhet.


• Skaka inte mattor eller sängkläder från ditt fönster eller balkong.
• Sätt balkonglådor på balkongräckets insida.
• Gångbanor och gräsmattor ska hållas fria från motorfordon.
• Parkering sker endast på anvisade platser.
• Visa extra hänsyn på kvällarna, efter klockan 22:00.
• Om du ska ha fest är det bra att förvarna sina grannar.
• Mata inte fåglar från balkongen, fönstret eller i rabatter utanför huset.
• Var uppmärksam på att husdjur inte stör omgivningen.
• Stör inte dina grannar med för högt ljud på TV eller stereo.
• Om du är osäker på vem personen är som ringer på hos dig öppna inte entrédörren via porttelefonen.
• Du kan hjälpa till att förhindra inbrott. Ställ aldrig upp entrédörrar och se alltid till att låsa till exempel källardörrar.
• Bokade tvättider gäller och ska respekteras. Avsluta ditt tvättpass i tid.
• Följ de trivselregler som finns i tvättstugan och städa efter dig.
• Ditt eventuella bokningslås ska tas bort efter avslutat tvättpass.

Tvätt- och diskmaskin

I vissa av lägenheterna finns möjlighet att sätta in en egen disk- och/eller tvättmaskin. Det är ditt ansvar att installationen utförs fackmannamässigt, leverantör eller rörläggare ska anlitas.

 

Du ansvarar för skador orsakade av egen disk- och/eller tvättmaskin. Kontrollera först med ditt försäkringsbolag om hemförsäkringen täcker eventuella skador. Var medveten om att en maskin som är felaktigt inkopplad kan orsaka störningar i kall- och varmvatten i hela fastigheten.

Tvättstuga och torkrum

Tvättstugan är till för alla hyresgäster. Det är hyresgästens skyldighet att hålla i ordning och städa efter sig.


• Bokade tvättider gäller och ska respekteras. Avsluta ditt tvättpass i tid.
• Städa efter dig: – Rengör maskiner och torkskåp – Sopa och torka golvet – Gör rent filtret i torktumlaren – Tomma förpackningar ska slängas på rätt ställe.
• Följ de trivselregler som finns uppsatta i tvättstugan.
• Ditt eventuella bokningslås ska tas bort efter avslutat tvättpass.

 

Frågor och svar

 

Vad gör jag om en maskin inte fungerar?
Kontakta Serviceanmälan alt på telefon 031-707 07 99.

 

Vad gäller för bokade tvättider?
Gå aldrig in på någon annans bokade tid och respektera dem som bokat. Vid förhinder avboka din tid, med hänsyn till grannarna.

 

Får jag använda tvättstugan efter bokningsbara tider?
Ta hänsyn till de tvättider som gäller för din tvättstuga. Använd inte tvättstugan efter bokningsbara tider. Detta stör dina grannar.

 

Får jag bleka kläder eller tvätta mattor?
Det är inte tillåtet att tvätta mattor i maskinerna, det kan förstöra maskinerna. Om det finns mattvättmaskiner eller mattvättstugor där du bor ska dessa användas. Du får inte färga eller bleka kläder i tvättmaskinerna. Detta förstör maskinerna och kan få efterkommande grannes kläder förstörda.

 

Får jag ta någons tvättid om de inte börjat tvätta när deras tvättid startat?
Nej!

Uppsägning

Uppsägning av lägenheten
Uppsägningen ska ske skriftligt och skickas till oss senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. Om du t ex vill flytta den 1 januari måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den 30 september.

 

Blankett - Uppsägning av hyresavtal

Blankett - Uppsägning del av hyresavtal

 

Det är även okej att skriva en egen uppsägning. Ange alltid telefonnummer och ny adress så att vi kan nå dig. Skicka uppsägningen till Hyresadministratören. Du får sedan ett bekräftelsebrev från oss att lägenheten är uppsagd.

 

Visningsplikt
När du har sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster. Om du som hyresgäst inte kan närvara vid visning under uppsägningstiden måste någon annan visa lägenheten.

 

Önskemål om tidigare datum
Du kan själv önska att bli av med lägenheten tidigare. Men det är alltid den hyresgäst som skriver på kontrakt på din lägenhet som måste acceptera ett snabbare övertagande. Uppsägningstiden har alltså ingen påverkan på valet av ny kund för en lägenhet.

 

Besiktning
Lägenheten besiktigas vid en uppsägning. Med uppsägningsbekräftelsen kommer också en tid för besiktning. Besiktningsmannen går igenom hela lägenheten för att kontrollera ifall skador och onormalt slitage har uppstått. Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen. Ifall besiktningen sker vid avflyttning, utvärderas även städningen.

 

Avflyttning
Lägenheten lämnas senast kl. 12:00 dagen efter den dag hyresavtalet upphör. Om det är en lördag, söndag eller helgdag kan du flytta ut första vardagen därefter.

Uthyrning i andra hand

Tillstånd krävs
Det krävs godtagbara skäl för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Och det krävs alltid fastighetsägarens eller hyresnämndens tillstånd. Kontakta hyresadministratören för mer information. Du ska meddela vår hyresadministratör att du flyttat tillbaka till din lägenhet efter

att andrahandsuthyrningen gått ut. Detta görs skriftligt.

Blankett - Ansökan om andrahandsuthyrning

Du är ansvarig
Som förstahandshyresgäst är du alltid ansvarig för lägenheten. Detta innefattar både ekonomiska aspekter (att hyran betalas) och ifall skador och störningar uppstår.

 

Fullmakt vid utlandsvistelse
Om du befinner dig utomlands eller på annan ort och inte kan sköta dina åtaganden under uthyrningsperioden ska du skriva en fullmakt till någon anna person som kan företräda dig i angelägenheter gällande din hyreslägenhet.

 

Överlåtelse ej tillåtet
Andrahandshyresgästen har inte rätt att överta hyreskontraktet för lägenheten vid hyrestidens utgång.

 

Avstående från besittningsskydd
Om andrahandsuthyrningen pågår längre än två år i följd bör förstahandshyresgästen teckna ett avtal om avstående från besittningsskydd.

 

Skälig hyra för andrahandshyresgästen
Förstahandshyresgäst ska inte ta ut en högre hyra, som innebär att hen tjänar pengar på att hyra ut i andra hand. Andrahandshyresgästen bör betala samma hyra som förstahandshyresgästen. Det är dock skäligt att, för en fullt möblerad lägenhet, få göra ett påslag om högst tio procent av månadshyran.

Ventilation

Låt luften i din lägenhet cirkulera! Ventiler i din lägenhet måste därför vara öppna. Det kan annars uppstå otrevlig lukt samt att värmen inte sprids som den ska.

Vardagsrum och sovrum

Öppna alla ventiler så att ny luft kan komma in och cirkulera. Dammsug och torka med fuktig trasa för att rengöra dem. När det är extra kallt kan du tillfälligt stänga igen ventilerna.

 

Kök, badrum och klädkammare

Håll ventiler rena genom att dammsuga och torka dem med trasa, utan att ändra inställningarna.

 

Filter i spisfläkten

Spisfläktens filter rengörs genom att låta det sänks ner i varmt vatten med diskmedel i ca 5 minuter, därefter skölj av och låt torka.

Vädra

Vädra snabbt och intensivt!

 

Dålig ventilation?
Om du upplever att ventilationen inte fungerar i din lägenhet, trots att du öppnat ventiler samt rengjort dem, kontakta Serviceanmälan alt på telefon 031-70 70 799.

Värme

Vi förser din lägenhet med värme för att temperaturen ska vara minst 20 grader. Beroende på temperaturen utomhus regleras värmen automatiskt. Är temperaturen över 20 grader inomhus kan elementen kännas kalla. När temperaturen sjunker under 20 grader blir de automatiskt varma igen.

Låt luften cirkulera!
Ha inte stora möbler framför elementen, de hindrar värmen från att spridas. Termostaten känner av värmen i hela rummet när luften får cirkulera. Den anpassar värmen i elementet efter temperaturen.

VAD GÖR JAG OM JAG FRYSER?

 

Detta kan du göra själv
• Kontrollera att handvreden på elementen är helt öppna för maximal värme.
• Rengör och öppna ventiler. Se till att luften cirkulerar. Ställ inte några möbler framför elementen.
• Kolla temperaturen och att du har minst 20 grader hemma. Placera termometern i mitten av rummet, ca en meter upp, till exempel på ett bord.

 

Ta kontakt med Serviceanmälan
Kontakt med vår Serviceanmälan alt på telefon 031-707 07 99 om du upplever att temperaturen är lägre än 20 grader. Vår personal kommer och mäter temperaturen på plats. De kan också undersöka att ventilation och element fungerar, alternativt kanske något annat behöver justeras för att det ska bli varmare i din bostad.

Frågor och svar om temperaturen i din lägenhet

 

Det är kallt i min lägenhet, vilken temperatur kan jag kräva?
Vi ser till att temperaturen håller lägst 20 grader i våra lägenheter. Det är Socialstyrelsens rekommendation att vi människor mår bäst mellan 20 och 23 grader.

 

Är värmen avstängd, elementet är kallt?
Värmen inne styrs av utetemperaturen. Det kan bli en viss fördröjning i värmesystemet på hösten, eftersom utetemperaturen varierar mycket. Elementet kan vara kallt om temperaturen i lägenheten är över 20 grader.

Överlåtelse

Det krävs Fastighetsägarens samtycke alternativt hyresnämndens tillstånd för att få överlåta sin hyresrätt till en annan person.

 

Krav för överlåtelse av kontrakt:
• Att det varit ett varaktigt sammanboende med personen som du vill överlåta hyresrätten till.
• Att lägenheten har varit ett gemensamt hushåll.
• Att den varit den enda stadigvarande bostaden för de sökande samt den samboende.

 

Inneboende kan inte överta lägenheten
En andrahandshyresgäst, inneboende eller kompis har ingen laglig rätt att kunna ta över ett hyreskontrakt. Att hen har varit inneboende räcker inte. Det är själva sammanboendet som räknas så det har heller ingen betydelse om ni är släkt.

 

Det går inte automatiskt att överta någon familjemedlems eller släktings lägenhet eller testamentera bort en hyresrätt. Det är hyresgästens uppgift att styrka sammanboendet.

Barnvagnar
Brand
Brandvarnare
Bredband och kabel-tv
Byta propp i elskåp
Byte av lägenhet
Cyklar och cykelrum
Dödsfall
El
Flytta in
Flytta ut
Förråd
Garage
Grillning
Hemförsäkring
Hiss
Hyresförhandling
Hyresinbetalning
Lekplatser
Lägenhetsnummer
Namnbyte
Nycklar
Parabol
Persienner
Personuppgifter
Rökning
Separation
Serviceanmälan
Skadedjur och ohyra
Skötsel och underhåll
Snöröjning
Sopor och avfall
Söka lägenhet
Stopp i avlopp
Trappuppgång
Tapetsering
Trivsel
Tvätt- och diskmaskin
Tvättstuda
Uppsägning
Uthyrning 2.a hand
Ventilation
Värme
Överlåtelse
bottom of page