top of page

DIN FASTIGHET
ÄR VÅR FASTIGHET

Skräddarsydd fastighetsdrift

Med ett öga för helhet ser personalen i vår driftorganisation till att hålla era fastigheter i gott skick och hålla nere driftkostnaderna. Rondering utförs året runt vilket säkrar att det planerade underhållet och eventuella felavhjälpande åtgärder utförs. Vi hanterar även dialogen med hyresgäster och tryggar att det finns ett naturligt flöde av alla åtaganden i era fastigheter.

TidX Förvaltning - Fastighetsdrift
Din fastighet är vår fastighet - TidX Fastighetsservice

FELAVHJÄLPANDE 
UNDERHÅLL

Vi ser till att hålla en hög servicegrad för alla parter i fastigheten genom en snabb hantering av det felavhjälpande underhållet.

SERVICEANMÄLAN

Från första stund, professionell hjälp till era hyresgäster och lägenhetsinnehavare.

Alltid med återkoppling till berörda parter.

FASTIGHETSTEKNIK

Våra drifttekniker optimerar era fastigheter för att uppnå lägsta möjliga drift- och energikostnader.

FASTIGHETSANSVAR

Våra fastighetstekniker ser till att den dagliga driften och hanteringen av era fastigheter flyter på enligt plan. Allt för att skapa ett ökat värde för er och era hyresgäster.

SBA
ANLÄGGSNINGSSKÖTSEL

Vi tar ansvar för ert systematiska brandskyddsarbete i era fastigheter. Vi är också anläggningsskötar på er brandlarmsanläggning om behovet finns.

Personal som arbetar med förvaltning hos TidX

Förvaltning -ekonomisk, teknisk & kommersiell

Vi arbetar för att få till bästa möjliga kvalité och högsta möjliga avkastning på ert fastighetsbestånd genom att ta fram en verksamhetsplan för varje fastighet samt skapa ett nära samarbete med hyresgäster och de boende.

bottom of page