DIN FASTIGHET
ÄR VÅR FASTIGHET

Skräddarsydd fastighetsdrift

Med ett öga för helhet ser personalen i vår driftorganisation till att hålla era fastigheter i gott skick och hålla nere driftkostnaderna. Rondering utförs året runt vilket säkrar att det planerade underhållet och eventuella felavhjälpande åtgärder utförs. Vi hanterar även dialogen med hyresgäster och tryggar att det finns ett naturligt flöde av alla åtaganden i era fastigheter.

TidX Förvaltning - Fastighetsdrift
TidX Förvaltning - Vi arbetar efter ISO-standard
Best Quality Tag

VI ARBETAR EFTER
ISO-STANDARD

Vi arbetar efter ISO 9001 (kvalité), 1400(miljö) och 45001 (arbetsmiljö).

FASTIGHETSANSVAR

Våra fastighetsansvariga ser till att den dagliga driften och hanteringen av era fastigheter flyter på enligt plan. Allt för att skapa ett ökat värde för er och era hyresgäster.

FASTIGHETSTEKNIK

Våra fastighetstekniker optimerar era fastigheter för att uppnå lägsta möjliga drift- och energikostnader.

FELAVHJÄLPANDE
UNDERHÅLL

Vi ser till att hålla en hög servicegrad för alla parter i fastigheten genom en snabb hantering av det felavhjälpande underhållet.

SERVICEANMÄLAN

Från första stund, professionell hjälp till era hyresgäster och lägenhetsinnehavare.

Alltid med återkoppling till berörda parter.