Best Quality Tag

DIN AFFÄR

ÄR VÅR AFFÄR

Bostads- och kommersiell förvaltning

”Vi arbeter för att få till bästa möjliga kvalité och högsta möjliga avkastning på ert fastighetsbestånd genom att ta fram en verksamhetsplan för varje fastighet samt skapa ett nära samarbete med hyresgäster och de boende.”

Din affär är vår affär

EKONOMISK FÖRVALTNING

Hos oss får ni stöd och hjälp i alla delar. En grundsten i vår förvaltning är den löpande bokföringen och rapporteringen för att kunna ta rätt beslut över ert fastighetsbestånd. 

 

Våra tjänster

Bokföring - Hyresadministration - Budget och prognos - Bokslut och årsredovisning - Moms och skatt - Lönehantering - Rådgivning

TEKNISK FÖRVALTNING

Teknisk förvaltning innebär att vi tar ansvar för den tekniska driften och skötseln av era fastigheter. Vi säkrar att underhållsplanen fullföljs och uppdateras samt tar hand om all dialog med myndigheter, entreprenörer och hyresgäster som verkar i fastigheterna.

 

Våra tjänster

Övergripande ansvar av den tekniska driften - Underhållsplanering - Projektsamordning - Energiuppföljning och optimering - Besiktningar - Upphandling av entreprenörer - Kunddialog - Samordning av felavhjälpande underhåll

Vi arbetar efter ISO-standard
Best Quality Tag

VI ARBETAR EFTER

ISO-STANDARD

Vi arbetar efter ISO 9001 (kvalité), 1400(miljö) och 45001 (arbetsmiljö).