top of page

DIN AFFÄR
ÄR VÅR AFFÄR

Bostads- och kommersiell förvaltning

”Vi arbetar för att få till bästa möjliga kvalité och högsta möjliga avkastning på ert fastighetsbestånd genom att ta fram en verksamhetsplan för varje fastighet samt skapa ett nära samarbete med hyresgäster och de boende.”

TidX Förvaltning - Ekonomisk förvaltning och Teknisk förvaltning

EKONOMISK FÖRVALTNING

Hos oss får ni stöd och hjälp i alla delar. En grundsten i vår förvaltning är den löpande bokföringen och rapporteringen för att kunna ta rätt beslut över ert fastighetsbestånd. 
 
Våra tjänster
Bokföring - Hyresadministration - Budget och prognos - Bokslut och årsredovisning - Moms och skatt - Lönehantering - Rådgivning

TEKNISK FÖRVALTNING

Teknisk förvaltning innebär att vi tar ansvar för den tekniska driften och skötseln av era fastigheter. Vi säkrar att underhållsplanen fullföljs och uppdateras samt tar hand om all dialog med myndigheter, entreprenörer och hyresgäster som verkar i fastigheterna.
 
Våra tjänster
Övergripande ansvar av den tekniska driften - Underhållsplanering - Projektsamordning - Energiuppföljning och optimering - Besiktningar - Upphandling av entreprenörer - Kunddialog - Samordning av felavhjälpande underhåll

KOMMERSIELL FÖRVALTNING

Vi har kompetensen att förvalta fastigheter med kontor, lager- och logistikverksamhet samt butiks- och handelslokaler. Alltid med målsättning om att skapa en stabil värdeutveckling för dig som fastighetsägare samt nöjda hyresgäster och besökare till era fastigheter.

UTHYRNING

Vi hjälper till att fylla era fastigheter med hyresgäster. Vi driver processen från vakanta bostäder eller lokaler till påskrivna hyresavtal. Vi säkerställer att rätt hyresgäster med rätt förutsättningar hamnar i just er fastighet.

Vår uthyrning tar sig an enskilda uthyrningsprojekt och bistår er egen förvaltning eller sammanflätar uthyrningen med vår egna ekonomiska förvaltning.

TidX Förvaltning - Vi arbetar efter ISO-standard

VI ARBETAR EFTER

ISO-STANDARD

Vi arbetar efter ISO 9001 (kvalité), 1400(miljö) och 45001 (arbetsmiljö).

bottom of page