TidX Förvaltning - Aktiv förvaltning med närhet, kvalité och långsiktighet

ALLT FÖR
DIN FASTIGHET

Aktiv förvaltning med närhet, kvalité
och långsiktighet

TidX Fastighetsförvaltning

DIN AFFÄR 

ÄR VÅR AFFÄR

Best Quality Tag
TidX Fastighetsdrift

DIN FASTIGHET

ÄR VÅR FASTIGHET

TidX Fastighetsmiljö

DIN MILJÖ

ÄR VÅR MILJÖ

VI FÖRVALTAR & DRIFTAR

TidX Jobba hos oss

JOBBA
HOS OSS

TidX Förvaltning AB