top of page

SERVICEANMÄLAN

Välkommen till vår sida för serviceanmälan. 
Vid AKUTA fel, där det föreligger fara för person eller egendom, ring alltid på telefonnummer: 031-707 07 99

Här anmäler du fel och brister som påverkar dig som hyresgäst eller fastigheten.

Här anmäler du frågor kopplat till hyresavier eller andra ekonomiska/administrativa frågor. 

bottom of page