Frågor avseende hyresavier eller övrig ekonomi hanteras av vårt systerbolag Plusfastigheter Förvaltning. Gå till Plusfastigheter Förvaltning.

Serviceanmälan teknik

 

Här nedanför anmäler du fel eller brister som påverkar dig som hyresgäst eller påverkar fastigheten.

AKUTA fel där det föreligger fara för person eller egendom skall du alltid ringa in på 020-754 754.

Gäller det jourärenden utanför kontorstid, hänvisar vi till den Fastighetsinformation du fått av din hyresvärd.

GDPR

Genom att skicka in eller ringa in en serviceanmälan samtycker jag till att TidX Förvaltning behandlar mina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, även kallad GDPR. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen eller annan lag.