TidX Förvaltning - Några av våra uppdrag

Förvaltning

8000 kvm hyresfastigheter och 3000 kvm komersiella fastigheter.

Kralima

Kund

Markservice

Nyanläggning av markytor i Torredamm.

Skandia Fastigheter

Kund

Fastighetsdrift

20 fastigheter på totalt 100 000 kvm.

 

Kungsleden

Kund

Markservice

Nyanläggning av trappa.

 

Skandia Fastigheter

Kund

Fastighetsmiljö

Skötsel av utemiljö. 109 000 kvm.

 

Skandia Fastigheter

Kund

Lokalvård

Samtliga ytor 2ggr per vecka.

 

Densiq

Kund