TidX Förvaltning - Kontaktpersoner

Mattias Antonsson, vd

0708 227538

Eva Larsson, ek/adm

031 7579613

Mattias Johansson, teknisk förvaltare

0731 557510

Sandra Popristov, teknisk förvaltare

0707 290035

Kontakt via mail:

förnamn.efternamn@tidx.se

Thomas Ribbestal, förvaltare

0731 557501

Jane Wolff, arbetsledare lokalvård

0734 118126

 

Peter Arvidsson, arbetsledare markservice

0709 584645

 

Lars-Gunnar Noaksson, driftledare

0731 442928