Offert / Beställning

TidX tjänster

Teknisk & Kameral förvaltning: Hyresavisering och redovisning · Bokföring & Bokslut · Underhållsplanering

Fastighetsskötsel: · Snöröjning · SBA · Sprinkler-rondering · Ventilationsservice · Städservice

Tvätt: Fasadtvätt Ultra Rent Vatten · Fönstertvätt – Ultra Rent Vatten · Klottersanering · Kärltvätt · Taktvätt

Mark & Anläggning: Stensättning · Omläggning rabatter · Schakt · Dränering · Asfaltsläggning (0-15 kvm) · Trädbeskärning