Mark & anläggning Gräsmattor, rabatter och stenläggning

Mark & anläggning

TidX kan med egen personal erbjuda mindre mark- och anläggningstjänster såsom anläggning av gräs- och rabattytor, mindre stenläggningar, schakter för mindre byggnader och dräneringar m.m.

Vi har i större projekt samarbete med duktiga externa markentreprenörer.

byggentreprenad