Lokalanpassning Från visning till inflyttningsfärdig lokal

Lokalanpassning

Vi utför om kunden så önskar tillsammans med lokalförmedlare urval av intressenter till lokaler där vi tar fram ombyggnadskalkyler, hyreskontraktsförslag samt förhandlar fram till färdigt kontrakt. Därefter anpassar vi om så önskas lokalen enl överenskommelse.

byggentreprenad