Kakel och våtrum Vi har certifierad personal

byggentreprenad

Kakel och våtrum

TidX har egen certifierad personal som utför kakel- och våtrumsarbeten. Både utförande och arbetsledande personal genomgår kontinuerligt utbildning för att hålla sig uppdaterade på nya krav m.m. inom området.