Byggservice Vi utför små och medelstora bygguppdrag

Byggservice

Med byggservice menar vi allt från enklare reparationer i en lägenhet till mindre byggprojekt. Denna typ av projekt utförs ofta av våra snickare med egen servicebil utrustade med erforderliga verktyg och maskiner. Stor teknisk och social kompetens är ett krav i denna typ av uppdrag och det tycker vi att våra killar har. Vi utför allt ifrån fönsterjusteringar till lokalanpassningar och försäkringsskador m.m.

Vi har egen välutbildad personal inom trä, betong, kakel och våtrum som tillsammans med våra underentreprenörer kan utföra alla förekommande byggservicearbeten.

byggentreprenad