Byggentreprenad Från nybyggnation till renoveringar

byggentreprenad

Byggentreprenad

TidX Bygg har en gedigen erfarenhet av såväl större som mindre byggprojekt. Vi har under årens lopp hanterat såväl nybyggnationer som om- och tillbyggnader samt renoveringar. Vår personal har stor erfarenhet av såväl total- som generalentreprenader. Vår organisation består förutom en produktionsavdelning med arbetsledare och platschefer även av kalkylatorer och inköpare. Vi bygger gärna med färdiga handlingar som underlag men också med ”pekmetoden”. Vårt uppföljningssystem ger dig som kund möjlighet att få kontinuerliga rapporter kring kostnadsutveckling mm i projekten. Vi har ett nätverk med duktiga underentreprenörer som vi i de flesta fall har arbetet med i många år. De hjälper oss med att åstadkomma en produkt med ”TidX-kvalitet”. Våra kunder är mindre och medelstora fastighetsbolag, kommersiella fastighetsägare, försäkringsbolag, kommunala bostadsbolag, tillverkningsindustri m.m.